MÅNDAG 18 OKTOBER
   
09.10 Vår utmaning – att förbli enledande flygindustri
Lennart Sindahl (Håkan Buskhe), Saab (PPTPPT, DOC)
09.40 Volvo Aero framtida utveckling
Staffan Zackrisson, VAC (PPT)
10.30 Att leda internationella rymdprojekt
Lars Persson, Rymdbolaget (PPT)
10.50 Den nya flygforskningsstrategin
Eva Lindencrona (Charlotte Brogren), Vinnova (PPT)
11.20  Framtiden för svensk rymdverksamheti ett europeiskt perspektiv
Olle Norberg, Rymdstyrelsen (PPT)
11.40 RUAG Space – En ledande leverantörpå den globala rymdmarknaden
Peter Möller, RUAG Space (PPT)
   
   
Tid SESSION A – aulan SESSION B – Rum 353 SESSION C – Rum 354
13.00       Tekniska presentationer I Miljöanpassad teknik I Nya material och processer I
Forskningsprogram och Projekt Miljö-framdrivning Materialutveckling I
Ordf: Göran Prestby, Saab Ordf: Bengt-Olov Näs Ordf: Bengt-Olof Elfström, Volvo Aero
A1. NFFP – ett framgångsrikt forskningsprogram för teknologiövertag och affärspositionering, Mats-Olof Olsson, FMV (PPT)
B1. Sustainability driven product development- some challenges and opportunities for aero industry, Sophie Hallstedt, Blekinge Tekniska Högskola
(PPT, PDF)
C1. New Materials in the Design and Manufacturing of Structures for Aircraft Engines – Allvac 718Plus, Joel Andersson, Volvo Aero (PPT)
A2. The VITAL project’s approach for reducing weight of turbofan engine structures, Henrik Runnemalm, Volvo Aero (PDF)
B2. Koncept för framtida sportflygplan med ”grön” miljövänlig framdrivning, Patrick Berry, LiU (PPT) C2. Assessing the Weldability of Ni – Based Superalloys, Joel Andersson, CTH (PPT)
A3. CRESCENDO -Collaborative and Robust Engineering using Simulation Capability Enabling Next Design Optimisation, Tobias Larsson, LTU (PPT) B3. Motoralternativ för nästa generations flygplan, Linda Larsson, Volvo Aero/Chalmers (PPT) C3. The effect of different elements on the properties of titanium alloys - castings, welds and metal deposited (MD) material, Robert Pederson, LTU (PPT)
A4. Wideband Array Antenna System Development, Maria Lanne, Saab B4. Motorbyten på Airbus 320 och Boeing 737 behövs nu!, Anders Lundbladh, Volvo Aero (PPT) C4. Nästa generation kolfiberkompositer, Patrik Fernberg, Swerea SICOMP AB (PPT)
15.30      Tekniska presentationer II Miljöanpassad teknik II Nya material och processer IV
Flygprojekt I Clean Sky Materialutveckling II
Ordf: Henrik Runnemalm, Volvo Aero Ordf: Bengt-Olov Näs Ordf: Anders Blom, FOI
A5. Senaste utvecklingen inom ERIEYE AEW&C, Erik Winberg, Saab (PDF) B5. Saab’s participation in Clean sky and our contribution to a laminar wing development, Thomas Hellström, Saab (PPT) C5. Laser Metal Deposition: Supporting technology for manufacture of complex structures in the aero industry, Almir Heralic , Högskolan Väst (PPT)
A6. Gripens framtida utveckling, Per Våtz, Saab (PPT, PDF) B6. Volvo Aero in Clean Sky, Bengt-Olof Elfström, Volvo Aero (PPT) C6. Cold Spray - en ny reparationsmetod inom flygindustrin, Karin Karlsson, Exova AB, Fredrik Hyllengren, FMV (PPT)
A7. Neuron - Europas UCAV-demonstrator, Jonas Hamberg, Saab (PPT, PDF, WMV) B7. Green Actions in the Air Traffic Management perspective, Tomas Mårtensson, FOI (PPT, PDF) C7. Flexible Assessment of Thermal Transport Properties of Thermal Barrier Systems Measured By the Hot Disk Method, Mattias Gustavsson, Saab (PPT)
 
Tid SESSION D – Rum 351 SESSION E – Rum 356 SESSION F – Rum 357
13.00       Delsystem och systemteknik I Delsystem och systemteknik II Flyg- och rymdfarkostteknik I
System för framtida behov Radar- och bildbehandlingsteknik Rymdfarkostteknik
Ordf: Mattias Mårtensson, Saab Ordf: Lena Klasén, Saab Ordf: Anna Rathsman, Rymdbolaget
D1. Utveckling av ny flygradar med AESA - ett unikt samarbetsprojekt, Kenneth Svensson, Saab (PDF) E1. Markavbildning med adaptiva SAR-algoritmer, Patrik Dammert, Saab (PDF) F1. GMES – vår vaktpost i rymden, Markus Borsand, RUAG Space (PDF)
D2. Nora III, en mångkanals AESA-radar, Michael Granström, Saab (PDF) E2. SYNOPRIS - fusion of Rapid 3D Mapping and CARABAS - airborne optical and radar sensor imaging systems, Bertil Grelsson, Saab (PDF) F2. Realization of Experiments within the PRISMA Formation Flying Satellite Mission, Per Bodin, Rymdbolaget (PPT)
D3. CARABAS - elefanten i skokartongen, Hans Hellsten, Saab (PPT) E3. Målföljning för komplicerade mätfall i flygande radarsystem, Johan Degerman, Saab (PPT) F3. Utveckling av ett dispensersystem för uppskjutning av Galileo satelliter, Stefan Brick, RUAG Space (PPT)
D4. Threat Independent Protection System (TIPS) – ett aktivt motmedelssystem för helikoptertillämpningar, Christer Zätterqvist, Saab (PPT, MPG) E4. Integration, bearbetning och registrering av högupplösta sensorbilder i flygburna tillämpningar, Hans Brandtberg, Saab (PDF) F4. SQUID - a sounding rocket experiment exploring new methods for measuring space weather like aurora, Jacob Michelsen, KTH (PPT)
15.30     Flyg- och rymdfarkostteknik III Flyg- och rymdfarkostteknik IV Flyg- och rymdfarkostteknik V
Aerodynamik II Aerodynamik III Framdrivning
Ordf: Petter Krus, LiU Ordf: Torsten Berglind, FOI Ordf: Stefan Trollheden, Volvo Aero
D5. Virtual Aircraft Design of TransCruiser – Computing aerodynamic database, Peter Eliasson, FOI (PPT, Film) E5. Transonic Store Separation Studies on the Saab Gripen aircraft using CFD, Ingemar Persson, Saab (PPT) F5. Lågtryckskompressorn för jetmotorer, mer gemensam än vad man kan tro. En summering av demonstrationer gjorda för militära och civila motorer, Karl-David Pettersson, Volvo Aero (PDF)
D6. Methods for analysis of aerodynamic properties of unstable aircraft with closed loop control systems, Roger Larsson, Saab (PDF) E6. Aerodynamisk formoptimering av fälltank till Gripen, Per Weinerfelt, Saab F6. Innovativa flygmotorer - mellanturbinöverhettade turbofläktmotorer, Richard Avéllan, Volvo Aero (PDF)
D7. Tornado, a VLM with Structural Modelling for Conceptual Aircraft Design, Tomas Melin, LiU (PDF) E7. Simulering av vapenseparation genom direkt koppling av CFD och flygmekanisk modell, Torsten Berglind, FOI (PDF) F7. Demonstration of full scale laser welded channel wall nozzle in hot test- Vulcain 2 Engine, Ulf Palmnäs, Volvo Aero (PDF)
 
Tid SESSION G – Rum 362 SESSION H – Rum 360  
13.00       Flyg- och rymdfarkostteknik II Driftsäkerhet & Underhåll I
Aerodynamik I Diagnostik
Ordf: Knut Övrebö, Saab Ordf: Christina Ahremark, FM
G1. Design and Testing of a Unique Compressor Test Facility, Jörgen Olsson, STARCS (PPT) H1. Structural Health Monitoring - Potentials and Technical Challenges, Gengsheng Wang, FOI (PDF)
G2. Från vindtunnel till rymdtunnel, Mathias Persson, ECAPS (PDF) H2. Kan vi lita på våra apparater? Falsklarm, bristfällig diagnostik och handhavandeproblem!, Torbjörn Fransson, Saab (PPT)
G3. Aktiv strömningsstyrning i luftintag med låg signatur, Magnus Tormalm & Per-Åke Torlund, FOI (PPT) H3. Tillståndkontroll genom oljeanalys på flygplan och helikoptrar, Hans Karlsson, Exova AB (PPT)
G4. Transonic Wind Tunnel Test at High Reynolds Numbers of an Air Inlet with S-shaped Diffuser Duct with Flow Control Devices (Vortex Generators and Micro-jets), Ingemar Samuelsson, STARCS (PDF) H4. Remote Support-Maintenance-Diagnostics Enhanced Capabilities, Thomas Kronqvist, Saab (PDF, PPT)
15.30      Flyg- och rymdfarkostteknik VI Driftsäkerhet & Underhåll II
Struktur Underhållsoptimering
Ordf: Hans Ansell, Saab. Ordf: Catharina Cederlöf, Saab
G5.En presentation av EUprojektet FAST20XX, Mats Dalenbring, FOI (PPT) H5. Optimering som beslutsstöd vid underhållsplanering och för val av utvecklingsprojekt, Karin Thörnblad, Volvo Aero (PDFPPT)
G6. Kompositstrukturer med hög stryktålighet för militära flygplan, ett svenskt program, Niclas Persson, Saab (PDF) H6. Life Tracking System - Beräkning av faktisk livslängdsförbrukning, Olof Pettersson, Volvo Aero (PPT)
G7. Structural Integrity of Hybrid Metal Composite Structures in a Fighter Aircraft, Hans Ansell, Saab (PDF) H7. Dimensionering av optimalt reservdelslager för en driftsituation med stora variationer i systemutnyttjande. Case: Spaningskapsel SPK39 för JAS39 Gripen, Younes Lousseief, Systecon AB (PDF, PPT)
 
 TISDAG 19 OKTOBER
   
Tid SESSION I – aulan SESSION J – Rum 353 SESSION K – Rum 356
08.30      Tekniska presentationer III Nya material och processer II Nya material och processer III
Rymdprojekt Komposit-1 Produktionsprocesser
Ordf: Anna Rathsman, Rymdbolaget Ordf: Anders Blom, FOI Ordf: Bengt-Olof Elfström, Volvo Aero
I1. GRAS – Första operationella instrumentet för temperaturmätning med GPS-signaler, ger förbättrade väderprognoser och klimatmodeller, Magnus Bonnedal, RUAG Space (PDF) J1. Hybridfogar mellan komposit och metall inom flyg-och rymdindustrin, Patrik Fernberg, Swerea SICOMP AB (PPT) K1. Virtual Manufacturing of Light Weight Aero Engine Components, Henrik Runnemalm, Volvo Aero (PDF)
I2. SmallGEO - A unique small telecom satellite with major Swedish contributions, Mats Rieschel, Rymdbolaget (PPT) J2. Development and manufacturing of cost efficient highly integrated composite structures, Christina Altkvist, Saab (PPT) K2. Direct hit development – Thermo mechanical sheet metal forming of components for load carrying aero engine structures, Eva-Lis Odenberger, IUC i Olofström AB (PPT)
I3. Cryosat Siral antennen - ett reflektorantennsystem för högprecisionsmätning av förändringar i polarisarnas tjocklek, Viola Sothell, RUAG Space (PDF) J3. Radically Changing Aircraft Construction Using Profiled Composite Materials, produced in the first 3D carbon fibre weaving machine developed by Biteam and KTH, Fredrik Winberg, Biteam AB (PPT) K3. Optimal schemaläggning vid produktion av flygmotorkomponenter, Karin Thörnblad, Volvo Aero (PPT)
10.30      Tekniska presentationer IV Nya material och processer V Flyg- och rymdfarkostteknik VIII
Flygprojekt II Komposit II/Sensor Aerodynamik IV
Ordf: Johan Norén, Saab Ordf: Anders Blom, FOI Ordf: Petter Krus, LiU
I4. MERA , More Electric Research Aircraft, a knowledge provider, Jan Hansson, Saab (PDFPPT, MPG) J4. Nästa generations strukturmaterial för flyg – Nya möjligheter med hjälp av nanoteknik, Pontus Nordin, Saab (PDF) K4. Strömningsfältet runt IXV under den transsoniska fasen av återinträdet: grafiska presentationer från en undersökning i vindtunnel med Particle Image Velocimetry (PIV), Karin Sjörs, STARCS (PDF)
I5. MIDCAS – Sense & Avoid for UAS, Bengt-Göran Sundqvist, Saab (PPT) J5. Restspänningar och brottkriterier för kompositmaterial (ReFACT) - NFFP5, Robin Olsson, Swerea SICOMP AB (PPT) K5. Aerodynamic Shape Optimization of Laminar Wings, Ardeshir Hanifi, FOI (PPT)
I6. Skeldar - A Dominant Eye In The Sky, Stefan Nygren, Saab J6. Hälsorisker vid hantering av kompositer på luftfartyg, Per Reinholdsson, Exova AB & Fredrik Hyllengren, FMV (PPT) K6. Saab 2000 (AEW&C) Certification for flight in icing conditions, Wim Willemse, Saab (PPT)
 
Tid SESSION L – Rum 357 SESSION M – Rum 354 SESSION N – Rum 362
08.30      Flygsystemanalys I Flygsystemanalys II Delsystem och Systemteknik III
Flyg i framtiden Motorutveckling/ Simuleringsmodeller Teknologier för framtida flygande system
Ordf: Ove Dahlén, FTF Ordf: Björn Kullberg, Saab Ordf: Ola Isaksson, Volvo Aero
L1. Teknikutveckling i flygindustrin i framtiden, Göran Bengtsson, Saab (PPT) M1. Technology Development and Concepts, Ulf Högman, Volvo Aero (PPT) N1. Hur utvecklar vi nästa generation av beslutsstöd och HMI för Gripen? Joakim Notstrand, Saab (PPT)
L2. Simulering av eftersökning i terräng med en eller flera obemannade flygfarkoster, Douglas Cau, Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB (PPT) M2. A knowledge-based master-model approach to whole jet engine design, Marcus Sandberg, LTU (PDF, PPT) N2. Taktiska datalänkar – vägen till den framtida Gripen, Peter Hellström, Saab (PDF)
L3. Saab ATM en del av Single European Sky ATM Research Program (SESAR), Ann Kullberg, Saab (PPT, MPG) M3. Systemmodellering och simulering av helt flygplan för tidiga faser av flygplansutveckling, Petter Krus, LiU (PDF) N3. Derivation of diagnostic requirements for a distributed UAV turbofan engine control system, Karl-David Pettersson, Volvo Aero (PPT)
10.30      Flygsystemanalys III Flygsystemanalys IV Delsystem och Systemteknik IV
Framtida stridsflyg Konceptmodellering Arbetssätt för framtidens produkter
Ordf: Karl-David Pettersson, Volvo Aero Ordf: Christina Ahremark, FM Ordf: Knut Övrebö, Saab
L4. Europeisk samarbetsstudie – förmågekrav och teknik för nästa generations stridsflygplan, Petter Grabbe, Saab (PDF) M4. Analys och validitet av systemstudier med MERLIN-baserade simuleringsmodeller, Casper Hildings, FOI (PPT) N4. Development of product-service systems: challenges and opportunities for manufacturers in aeronautics, Ola Isaksson, Volvo Aero (PPT)
L5. Koncept framtida stridsflyg – generisk målbild för FoT Flygteknik, Jan Tano, Saab (PDF) M5. Towards Aircraft Conceptual Design Automation, Kristian Amadori, LiU (PPT) N5. Plattformsutveckling på Volvo Aero, Dag Bergsjö, CTH (PPT)
L6. Realisation and flight testing of a scaled generic fighter, Christopher Jouannet, LiU (PPT) M6. Design Automation for Aircraft Design – MAV Application, David Lundström, LiU (PPT) N6. Model Based Systems Engineering for Aircraft Systems – Mindset for Change, Ingela Lind, Saab (PPT)
 
Tid SESSION O – Rum 351 SESSION P – Rum 360  
08.30      Flyg- och rymdfarkostteknik VII Driftsäkerhet & Underhåll III
Lågsignatur/Stealth Produktionsaspekter/ Underhållsstöd
Ordf: Knut Övrebö, Saab Ordf: Olof Pettersson, Volvo Aero
O1. Stealth – Historia, Nutid och Framtidsutsikter, Jakob Bjerkemo, Saab (PPT) P1. Next Generation Technical Publications – Potentials and Design Challenges, Mårten Szymanowski, Saab
O2. SIGNOS: a 5G fighter front-end demonstrator with low radar signature, Anders Höök, Saab (PDF) P2. Simulering och validering - reparationssvetsning och värmebehandling av Inconel 718 platta, Martin Fisk, LTU (PPT)
O3. Signaturanpassning av motorutlopp, Stefan Trollheden, Volvo Aero (PDF) P3. Optimal Repair Strategy for Rotables during Phaseout of an Aircraft Fleet, Jan Block, Saab (PPT)
10.30      Flyg- och rymdfarkostteknik IX Tekniska presentationer III
Flygprov & styrning Flyg- och Rymdprojekt
Ordf: Ulf Ringertz, KTH Ordf: Anna Rathsman, Rymdbolaget
O4. Validering av prestandariktigheten i den flygmekaniska simuleringsmodellen ARES39, Johan Enhagen, Saab (PPT) P4. Galileos roll i ett framtidens GNSS – en lägesrapport, Robert Lundin, Rymdstyrelsen (PPT)
O5. Flight testing the Gripen NG Demonstrator, Mattias Bergström, Saab & Mikael Seidl, Flight Test and Verification (PPT) P5. Airborne Maritime Surveillance, MSS 6000 and the need to meet growing demands on Coast Guard and Marine Police efficiency, Christer Colliander, Rymdbolaget (PPT)
O6. Utveckling och utprovning av styrsystemet till Skeldar V-150, Ola Härkegård, Saab (PPT, WMV) P6. Systemsimuleringar av framtida flygmotorer, Tomas Grönstedt, Volvo Aero/ Chalmers (PDF)
   
   
13.00 Bio fuel from algae
Feargal Brennan, Cranfield University (PPT)
13.30 Environmentally friendly engines ofthe future
Ian Ritchey, Rolls Royce (PPT)
14.00 Nordic collaboration in future aeronautics
Jukka Holkeri, Patria (PPT)
14.30 A Single European Sky
Carin Holtzrin Kjellander (Michael Standar), SESAR JU (PPT)
15.30 Clean sky
Helmut Schwarze, EC (PPT)
   
POSTER SESSION
 
  Flygsystemanalys Delsystem och systemteknik  
R1. MERLIN - en arkitektur för realtidssimuleringsmodeller, Martin Hagström, FOI S1. Ny teknik för ”heads-out” presentation i mindre flygplan, Hans Brandtberg, Saab

S2. Simultaneous Navigation and SAR Auto-focusing, Zoran Sjanic, LiU (PDF)

S3. Product service systems, Johanna Wallin, Volvo Aero
 
  Flyg- och rymdfarkostteknik Driftsäkerhet och underhåll
T1. Structures concepts for a Mach 6 supersonic transport aircraft, Rolf Jarlås, FOI

T2. En Mars-Rover och dess dator, Torbjörn Hult, RUAG Space
T3. Små aktiva bredbandiga gruppantenner för telekrigsapplikationer, Henrik Holter, Saab

T4. Erfarenheter med open source beräkningsverktyg för aeronautiska industrin, Raik C Orbay, Saab Combitech AB
U1. Presentation Digitala Publikationer med exempel interaktiv digital Brand och Räddningsinstruktion, Sten Byström, Saab